Descripción del proyecto

Xàtiva, la paella canònica s’expandeix al barri de Sant Antoni